Från vår till sommar

Vi rör oss från våren till sommaren.
Från kapha säsong till pitta säsong.

Våren genomsyras av elementen kapha bär på, som är vatten och jord elementet och är till sin egenskap tung. Vi rör oss nu mot sommaren och de element pitta bär på, eld och vatten som har en mer lätt och skarp egenskap. Vädret blir varmare och framhäver hettan i oss. Under denna årstid lönar det sig att ta sig an aktiviteter som har svalkande och lugna egenskaper och minska på måltider och örter som består av heta egenskaper. Detta förhindrar kroppen och sinnet från att överhettas. Överhettning kan synas både på det mentala planet och det fysiska planet. Pitta kan föra fram mera skarpa och upphettade känslor och inflammerade symptom i kroppen. Stannar vi inte upp för att ta hand om oss själva kan pitta orsaka med sin väldiga intensitet en känsla av stress och att man har svårt att varva ner. Elden som pitta bär på har förmågan att transformera allting som vi tar in, från det vi äter till de intryck vi tar in i våra dagliga liv. Detta gör att man lätt kan ge sig in i för mycket aktiviteter och just därför försöker vi föra in mer kylande och lugna egenskaper i maten vi äter och i den livsstil vi lever. Som alltid när det är en skiftning i vår omgivning kan förändringen som sker utanför oss komma att kännas i en själv, antingen blir vi överväldigade av förändringen eller så låter vi det visa oss riktningen som vi behöver ta för att undvika ett liv i obalans. Då vi rör oss ifrån den långsamma, matta och tunga energin som kapha bär på kan det för många kännas som en lättnad, men har vi inte lyckats ta hand om de behov vi haft för att komma närmre balans kan pittas inflytande kännas överväldigande. Allting beror på hur väl vi tagit hand om oss själva under den föregående årstiden. Har vi kunnat ta beslut som gett oss en känsla av lätthet i livet eller har kaphas tyngd fått ett övertag i våra liv.

Övergången mitt emellan årstiderna är den bästa tiden för en detox. Det kan vara allt ifrån en juice fasta, en mono-diet, att föra in en närande motionsrutin, en detox från sociala medier till att åka iväg ett par dagar för att få klarhet i sinnet och återhämta energin. Vad som avgör vad just du behöver beror på tillståndet av din fysiska och mentala hälsa. Detoxen är till för att rensa bort det överskott som kapha har samlat på sig under våren. Då det är den dosha som ackumulerar och stagnerar sig i kroppen och sinnet och behöver hjälp att föras ut. Vi vill bli av med allt överskott av doshan när vi stiger in i en ny säsong så att kroppen är i ett så bra tillstånd som möjligt. På så sätt undviker vi en uppbyggnad av obalansen som kan ha skapats under den föregående säsongen. Så att när vi utsätts för energierna i den kommande säsong består vi inte av kvarliggande belastningar i kroppen eller i sinnet.

Kapha i överskott kan manifestera sig som ett matt och apatiskt sinne, depression, lathet, fastklänganden, vi kan fastna vid en viss idé, ett beteende eller vid människor och ha svårt att släppa taget och göra utrymme för något nytt. I kroppen kan kapha i obalans synas som övervikt, vätskeansamlingar eller ökad produktion av slem.

Pittas årstid där eld elementet är starkt närvarande har som sin förmåga; transformation. Har vi t.ex. haft en idé, en önskning eller ett mål vi tänkt på mycket och länge kan pittas säsong hjälpa oss att transformera idén till handling för att påbörja förverkligandet. Men detta behövs göras i ett lugnt och harmoniskt tillstånd bort från stress och prestation.

De olika elementen i våran omgivning som i detta fallet är i form av de olika årstiderna har en kraftfull inverkan på vårt inre tillstånd. Vi behöver lära oss att lyssna till det tillstånd våran kropp befinner sig i för att kunna handla i enlighet med den och inte bli omkullkastade av de starka elementen som verkar i vår yttre värld. Sommaren är en tid då många av oss njuter för fullt av de månader som solen ger oss värme. Speciellt i norr där sommar månaderna är få. Vad vi väljer att göra med styrkan av pittas möjlighet till transformation är upp till var och en av oss. Riktar vi vår energi till endast nöjen och njutningar som inte stödjer vår personliga utveckling? Stressar vi för att hitta tid och försöka hinna med allting som sommarens månader har att erbjuda? Eller använder vi styrkan av denna årstid för att röra oss framåt i ett mer lugnt tempo och riktar energin till att förverkliga våra positiva intentioner?

Under pittas säsong vore det en fördel att introducera ett mer lugnt och harmoniskt förhållningssätt till sig själv och till de dagliga sysslor och rutiner som vardagen består av. Då finns möjligheten att motverka hettan som lätt kan skapa mer stress inom oss och till slut bränna ut oss. Sommarens alla händelser kan göra att vi riktar vårt fokus mot alla de nöjen vi borde finna tid till. Men ändrar vi riktningen och istället fokuserar på att arbeta mot det välbefinnande som vi finner genom att förbli centrerade i vårt inre tillstånd, kan vi lättare lägga märke till de stunder då stress börjar ta över våra liv, och i den stund kan vi istället ta oss tillbaka till vårat inre lugn och förbli närvarande i nuet.

För att kyla kroppen kan vi använda aloe vera juice, mint te eller koriander för att hålla oss svala under sommarens heta månader. Aktiviteter som yoga, meditation eller andningsövningar hjälper oss lugna vårt nervsystem och hålla sinnet lugnt och svalt.

Så återigen har vi här möjligheten att välja att lyssna till vad våran kropp talar om för oss och få en förståelse för vad vi behöver just nu för att påbörja resan mot ett mer balanserat levnadssätt.